הפלסטיני, הטורקי או הסיני: מי מפועלי הבניין זכה לתנאי ההעסקה הכי מפוקפקים?

View descriptionShare
Published Mar 2, 2021, 3:20 PM

כשמדברים על עבדות, עולות בדמיון תמונות מהסרט "חלף עם הרוח" ושדות כותנה רחבי ידיים. אולם, גם במאה הנוכחית קיימת עבדות מודרנית, שלמרות חלוף הזמן נשארה משפילה ומכוערת. פרופ' הילה שמיר מאוניברסיטת תל אביב חוקרת עבדות מודרנית ויחסי עבודה של מגזרי שוליים, והמחקר האחרון שלה משווה את תנאי ההעסקה של קבוצות פועלי הבניין השונות שמגיעות לישראל לעסוק בבנייה. 
 
פועלי הבניין הם מגזר שדי קל להתעלם ממנו - מתנאי העסקתם ועד הבטיחות במקומות העבודה. דבר זה הוביל להסדרי העסקה דרקוניים ולסחר בהיתרי העסקה. איך מתמודדים עם כך פועלי הבניין? מהי בכלל עבדות מודרנית? איפה עובר הגבול בין שיקולי המעסקים לזכויות העובדים ומה דעתה של פרופ' שמיר על חוק הפללת צרכני הזנות? כל זאת במיטב המוחות. האזנה נעימה. 
 

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מיטב המוחות

    9 clip(s)

כלכליסט

Social links
Recent clips
Browse 1503 clip(s)