כלכליסטכלכליסט

אמסטרדמסקי מבקש מאנשי תיקון 2024: אל תדברו, תעשו

View descriptionShare

נחמד לדבר על הצורך בחשבון נפש ולומר שאין לחזור לפילוג שלפני 7 באוקטובר. אבל האתגר טמון בהתמודדות עם הבעיות שאין עליהן הסכמה, משוויון בנטל עד הסכסוך. ולזה עדיין לא נמצא מנהיג ראוי

הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מוסף כלכליסט

    1,351 clip(s)

כלכליסט

Social links
Recent clips
Browse 1,888 clip(s)