כלכליסטכלכליסט

אמריקה הולכת לאיגוד

View descriptionShare

השביתה ההיסטורית של פועלי הרכב בסוף השבוע היא חלק משגשוג חסר תקדים של ארגוני העובדים בארצות הברית, שאחרי עשרות שנים קשות קוצרים הישגים משמעותיים וזוכים לתמיכה ציבורית גדולה. זה קרה בגלל הקורונה, הכלכלה וחילופי הדורות, זה חשוב להגנת הדמוקרטיה, אבל גם המומחים האופטימים חוששים שהשינוי עדיין שברירי.

הוקלט על ידי הספריה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה.

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. מוסף כלכליסט

    1,290 clip(s)

כלכליסט

Social links
Recent clips
Browse 1,796 clip(s)