Kan du ha et liv og være strafferettsadvokat?

View descriptionShare
Published Apr 26, 2022, 12:00 AM

Sol Elden i Advokatfirmaet Elden opplever ikke rent sjelden å bli tilkalt til fengslingsmøter på kort varsel, og rettssakene hun prosederer kan fort endre seg underveis og også vare i flere uker. Er det enklere å være strafferettsadvokat med små barn og familie i dag enn tidligere? Og hvordan står det til med kjønnsbalansen og mangfoldet i strafferettsmiljøene? 

Som strafferettsadvokat møter Sol også mange klienter som står i svært vanskelige livssituasjoner - har hun noen tips til hvordan man skal klare å holde en profesjonell distanse og samtidig møte folk der de er? Hvilke teknikker bruker hun for å ikke ta med seg jobben hjem? 

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Null Bull§hit av Bull

    17 clip(s)

Null Bull§hit

Må kvinner være menn for å lykkes? Går livet i hop som forretningsadvokat og småbarnsforelder? Er de 
Follow podcast
Recent clips
Browse 17 clip(s)