Hvordan er det egentlig å være flerkulturell i advokatbransjen?

View descriptionShare
Published Mar 29, 2022, 12:00 AM

Servet Yildiz Stêrk vant Advokatforeningens talentpris som årets advokatfullmektig i 2021. Hva har drevet Servet til å delta offentlig i mangfoldsdebatten? Hvilke fordeler gir det å ha vokst opp i flere kulturer? Hva er det som gjør at han ønsker å være Norges første advokatinfluencer? Og hva mener han at advokatbransjen bør bli bedre på?

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Null Bull§hit av Bull

    17 clip(s)

Null Bull§hit

Må kvinner være menn for å lykkes? Går livet i hop som forretningsadvokat og småbarnsforelder? Er de 
Follow podcast
Recent clips
Browse 17 clip(s)