Hva skal til for å bli bedre på kjønnsbalanse og mangfold?

View descriptionShare
Published Apr 12, 2022, 12:00 AM

Bull har over lenger tid vært et av firmaene med best kjønnsbalanse på partnernivå i advokatbransjen og har en strategisk målsetning om 40% kvinneandel. Jeg tok en prat med Bulls COO, Tine Wærsten for å høre mer om hva de har tenkt. Tine har bakgrunn som advokat og partner, men har de siste 10 årene hatt rene lederroller i bransjen. Hvordan har Bull jobbet for å komme dit de er nå og hva mener Tine har gjort at de har fått til flere av målene sine?

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Null Bull§hit av Bull

    17 clip(s)

Null Bull§hit

Må kvinner være menn for å lykkes? Går livet i hop som forretningsadvokat og småbarnsforelder? Er de 
Follow podcast
Recent clips
Browse 17 clip(s)