Helga Aune "Få står opp og tenker at i dag skal jeg forskjellsbehandle"

View descriptionShare
Published Mar 2, 2021, 1:00 AM

Hvorfor er likestillingsarbeidet så utfordrende? Finnes det verktøy vi kan bruke for å skape likere muligheter? Ukens gjest, Helga Aune, har hatt et engasjement for likestilling siden oppveksten. I dag er hun advokat og partner i EY, men hun har også en doktorgrad og har forsket på vern mot diskriminering på individuelt og strukturelt grunnlag. Kanskje har Helga løsningen på bransjeutfordringen vår?

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Null Bull§hit av Bull

    17 clip(s)

Null Bull§hit

Må kvinner være menn for å lykkes? Går livet i hop som forretningsadvokat og småbarnsforelder? Er de 
Follow podcast
Recent clips
Browse 17 clip(s)