Anthony Caffrey "Morgendagens juristjobb vil ikke handle om antall timer du legger ned"

View descriptionShare
Published Feb 1, 2021, 2:00 AM

Er det slik at robotene kommer til å overta jobbene våre? Og kan ny teknologi bidra til bedre likestilling – i tilfelle hvordan?

Gjest i dagens episode er Anthony Caffrey. Han er jurist og har skrevet en master i Business Administration om hvordan maskinlæring og automatisering i advokatbransjen vil påvirke selskapenes strategier fremover. Anthony mener at advokatbransjen bør bli mye mer offensiv. Hva legger han i det? Vil all ny teknologi innenfor jusfeltet være et gode? Og hvilke utfordringer vi bør være oppmerksomme på?

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. Null Bull§hit av Bull

    17 clip(s)

Null Bull§hit

Må kvinner være menn for å lykkes? Går livet i hop som forretningsadvokat og småbarnsforelder? Er de 
Follow podcast
Recent clips
Browse 17 clip(s)