BNR De WereldBNR De Wereld

'Ze snappen het best, want Netanyahu is woest'

View descriptionShare

Bernard Hammelburg bespreekt het conflict tussen Israël en de Verenigde Staten, waarbij de Amerikaanse veiligheidsadviseur John Kirby ontkent dat het Amerikaanse standpunt is veranderd. Israël reageerde verontwaardigd nadat de VS zich onthield van stemming in de VN Veiligheidsraad, wat leidde tot een aangenomen resolutie voor een onmiddellijk staakt-het-vuren. Hammelburg benadrukt dat de resolutie bindend is en dat de reacties van Israël en de VS spanningen kunnen veroorzaken tussen Biden en Netanyahu. Hij bespreekt ook interne Amerikaanse politieke druk en de mogelijke gevolgen van het al dan niet uitvoeren van de resolutie door Israël. Daarnaast benadrukt hij het belang van diplomatieke verschuivingen en onderhandelingen voor een langdurige oplossing.

 • Facebook
 • X (Twitter)
 • WhatsApp
 • Email
 • Download

In 3 playlist(s)

 1. De Wereld | BNR

  974 clip(s)

 2. Bernard Hammelburg | BNR

  627 clip(s)

 3. De Wereld

  565 clip(s)

BNR De Wereld

Bernard Hammelburg brengt je scherpe analyses over de internationale politiek.
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 612 clip(s)