הזווית של שמעיה וריקי ברקוביץ
בשבע עיניים
הזווית של שמעיה וריקי ברקוביץ
00:00 / 22:02