Ben Fordham slams Zali Steggall's 'hypocrisy'
Ben Fordham Live
Ben Fordham slams Zali Steggall's 'hypocrisy'
00:00 / 05:16