בין השמשות Bein Hashmashotבין השמשות Bein Hashmashot

פרשת שמות | עם יותם יזרעאלי

View descriptionShare

ערב שבת בין השמשות. כשמשה התחתן עם ציפורה הם לא חיכו לאישור מהרבנות ולא פחדו שיחרימו אותם. יותם יזרעאלי מחתן זוגות בהפתעה ומגדיר את עצמו יהודי היברידי

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. בין השמשות Bein Hashmashot

    121 clip(s)

בין השמשות Bein Hashmashot

תכנית ראיונות אישית בהגשת דב אלבוים. בתפר העדין בין קודש לחול, אלבוים נפגש עם אנשים מכל תחומי החיים, 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 121 clip(s)