בין השמשות Bein Hashmashotבין השמשות Bein Hashmashot

פרשת חוקת | עם צביה ברקאי יעקב

View descriptionShare

ערב שבת בין השמשות פרשת חוקת. המקרא מצווה על איתור פרה אדומה ללא פגם, ושמירה על שלמותה למען מטרה אחת: שחיטתה. צביה ברקאי יעקב יצרה על כך סרט, רגע אחרי שעזבה את בית אל, התאהבה באשה ונישאה לגבר

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. בין השמשות Bein Hashmashot

    121 clip(s)

בין השמשות Bein Hashmashot

תכנית ראיונות אישית בהגשת דב אלבוים. בתפר העדין בין קודש לחול, אלבוים נפגש עם אנשים מכל תחומי החיים, 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 121 clip(s)