בין השמשות Bein Hashmashotבין השמשות Bein Hashmashot

פרשת בראשית | עם ח"כ יאיר לפיד

View descriptionShare

יאיר לפיד סופר את הבריאה האישית שלו מהונגריה, 1945, כשאביו ניצל מציפורני הנאצים. התנ"ך משתמר בעיניו כי הגיבורים אינם מושלמים, מודה שהוא אוהב את אשתו אבל גם לפעמים יש משברים ושהמבחן האמיתי אינו מד הכוח אלא מה אתה עושה עם הכח שניתן לך

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. בין השמשות Bein Hashmashot

    121 clip(s)

בין השמשות Bein Hashmashot

תכנית ראיונות אישית בהגשת דב אלבוים. בתפר העדין בין קודש לחול, אלבוים נפגש עם אנשים מכל תחומי החיים, 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 121 clip(s)