בין השמשות Bein Hashmashotבין השמשות Bein Hashmashot

פרשת צו | ספיישל פורים

View descriptionShare

ערב שבת בין השמשות מגילת אסתר. בין שאלות זהות לתחפושות. ד"ר עזגד גולד על הפראנויה של אחשוורוש, צביה מרגליות על אסתר הצדיקה שהופכת לשפחת מין וחיים צינוביץ' נזכר בפיגוע התרבותי שחולל בעזרת "השרוף"

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. בין השמשות Bein Hashmashot

    121 clip(s)

בין השמשות Bein Hashmashot

תכנית ראיונות אישית בהגשת דב אלבוים. בתפר העדין בין קודש לחול, אלבוים נפגש עם אנשים מכל תחומי החיים, 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 121 clip(s)