בין השמשות Bein Hashmashotבין השמשות Bein Hashmashot

פרשת ויחי | עם רוביק רוזנטל

View descriptionShare

ערב שבת בין השמשות. בפרשת ויחי אנחנו נפרדים מהאבות ונפרדים מספר בראשית, בשלל מילים מיוחדות ומוזרות. רוביק רוזנטל יהיה כאן לקריאה מילולית, ויסביר למה אהבה מובעת במילים שקשורות למוות ולמחלה, מדוע לווית המת היא חסד של אמת, ולמה ליששכר קוראים חמור?

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. בין השמשות Bein Hashmashot

    121 clip(s)

בין השמשות Bein Hashmashot

תכנית ראיונות אישית בהגשת דב אלבוים. בתפר העדין בין קודש לחול, אלבוים נפגש עם אנשים מכל תחומי החיים, 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 121 clip(s)