בין השמשות Bein Hashmashotבין השמשות Bein Hashmashot

פרשת שמיני | עם פרופסור דן מירון

View descriptionShare

ערב שבת בין השמשות. האש הזרה אוכלת את שני בניו של אהרון, והוא שותק. פרופסור דן מירון בחר שלא לשתוק, ותקף את עמוס עוז דווקא בשלושים למותו

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. בין השמשות Bein Hashmashot

    121 clip(s)

בין השמשות Bein Hashmashot

תכנית ראיונות אישית בהגשת דב אלבוים. בתפר העדין בין קודש לחול, אלבוים נפגש עם אנשים מכל תחומי החיים, 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 121 clip(s)