בין השמשות Bein Hashmashotבין השמשות Bein Hashmashot

פרשת שלח לך | עם ד"ר רונן ברגמן

View descriptionShare

ערב שבת בין השמשות פרשת שלח לך. משה שולח שנים עשר איש לבדוק אם הארץ טובה, והם מבצעים מחדל מודיעיני. הד"ר רונן ברגמן על פרשיות ריגול, חיסולים מסתוריים וצריבות מהשואה

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. בין השמשות Bein Hashmashot

    121 clip(s)

בין השמשות Bein Hashmashot

תכנית ראיונות אישית בהגשת דב אלבוים. בתפר העדין בין קודש לחול, אלבוים נפגש עם אנשים מכל תחומי החיים, 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 121 clip(s)