בין השמשות Bein Hashmashotבין השמשות Bein Hashmashot

פרשת משפטים | עם דפני ליף

View descriptionShare

ערב שבת בין השמשות. פרשת משפטים. בתוך הטלטלה שעוברת מערכת המשפט מגיעה פרשת משפטים ומזכירה לנו כללי יסוד של יחס לעבד, ליתום, לגר ולאלמנה. דפני ליף, ממנהיגות מחאת האוהלים ב 2011, עורכת חשבון נפש בשיחה אישית עם דב אלבוים

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. בין השמשות Bein Hashmashot

    121 clip(s)

בין השמשות Bein Hashmashot

תכנית ראיונות אישית בהגשת דב אלבוים. בתפר העדין בין קודש לחול, אלבוים נפגש עם אנשים מכל תחומי החיים, 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 121 clip(s)