בין השמשות Bein Hashmashotבין השמשות Bein Hashmashot

פרשת אמור | עם ד"ר הלל בן ששון

View descriptionShare

יום שישי ה' באייר, ממש כמו לפני שבעים ואחת שנים בהכרזת המדינה. במגילת העצמאות מוזכר "צור ישראל וגואלו". אנחנו רגילים לכנות אותו אדוני, השם, הוויה - מה באמת השם של אלוהים?

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. בין השמשות Bein Hashmashot

    121 clip(s)

בין השמשות Bein Hashmashot

תכנית ראיונות אישית בהגשת דב אלבוים. בתפר העדין בין קודש לחול, אלבוים נפגש עם אנשים מכל תחומי החיים, 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 121 clip(s)