בין השמשות Bein Hashmashotבין השמשות Bein Hashmashot

פרשת ויקרא | עם משה פייגלין

View descriptionShare

ערב שבת בין השמשות, פרשת ויקרא. המקדש דורש הקרבת קורבנות לפי הסיטואציה. קורבן עולה קורבן שלמים וקורבן החטאת. כי תמיד אפשר לתת לחיים תפנית חדשה, ממש כפי שעשה משה פייגלין, שהפך מפעיל ימין קיצוני לחסיד של קנאביס ושל הכלה

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. בין השמשות Bein Hashmashot

    121 clip(s)

בין השמשות Bein Hashmashot

תכנית ראיונות אישית בהגשת דב אלבוים. בתפר העדין בין קודש לחול, אלבוים נפגש עם אנשים מכל תחומי החיים, 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 121 clip(s)