בין השמשות Bein Hashmashotבין השמשות Bein Hashmashot

פרשת תולדות | עם יוכי ברנדס

View descriptionShare

הספר החדש של יוכי ברנדס משך אותה בחזרה לעולם המיסטי. ילדותה בבית חסידי כביתו של האדמו"ר מביאלה פתחה לה צוהר לעולמה של בת הבעש"ט, דרכה גילתה מהי החסידות האמיתית

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. בין השמשות Bein Hashmashot

    121 clip(s)

בין השמשות Bein Hashmashot

תכנית ראיונות אישית בהגשת דב אלבוים. בתפר העדין בין קודש לחול, אלבוים נפגש עם אנשים מכל תחומי החיים, 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 121 clip(s)