בין השמשות Bein Hashmashotבין השמשות Bein Hashmashot

פרשת יתרו | עם הרב אילעאי עופרן

View descriptionShare

ערב שבת בין השמשות פרשת יתרו. במעמד הר סיני יש התגלות לעם שלם. ללמדך, שאין אפיפיור יהודי. כך אומר לנו הרב אילעאי עופרן, נכדו של הפרופסור ישעיהו לייבוביץ, שחושב שסבו היה נביא. אבל נביא כזה, שאף אחד לא באמת מקשיב לו

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. בין השמשות Bein Hashmashot

    121 clip(s)

בין השמשות Bein Hashmashot

תכנית ראיונות אישית בהגשת דב אלבוים. בתפר העדין בין קודש לחול, אלבוים נפגש עם אנשים מכל תחומי החיים, 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 121 clip(s)