בין השמשות Bein Hashmashotבין השמשות Bein Hashmashot

פרשת קורח | עם ד"ר עליזה בלוך

View descriptionShare

ערב שבת בין השמשות פרשת קורח.המנהיגות של משה מתערערת כשקורח טוען לנפוטיזם ושחיתות. ד"ר עליזה בלוך חושבת שמשה נפל כי לא שימר את הקשר הישיר עם הציבור, אותו קשר שעזר לה להיבחר לראשת העיר הראשונה בבית שמש המתחרדת

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. בין השמשות Bein Hashmashot

    121 clip(s)

בין השמשות Bein Hashmashot

תכנית ראיונות אישית בהגשת דב אלבוים. בתפר העדין בין קודש לחול, אלבוים נפגש עם אנשים מכל תחומי החיים, 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 121 clip(s)