באופן מילולי עם אבשלום קורבאופן מילולי עם אבשלום קור

באופן מילולי

Playlist by באופן מילולי עם אבשלום קורסיור יומי בנופי העברית לתקופותיה בתנ"ך, במשנה, בעברית המדוברת ובלשונם של העולים לארץ ישראל, וכן השוואת שמות ישובים ללשון האחות, הערבית. הפינה מלווה בקטעי נאומים וראיונות ששודרו בתוכניות גלצ ובקטעי שיר 
Follow the podcast:

1,096 clip(s) in playlist