מי רוצה להיות מורה?

View descriptionShare
Published May 19, 2022, 1:30 AM

שנת הלימודים עדיין לא הסתיימה וכבר יש איום בהשבתת מערכת החינוך. והסיבה מטרידה לא פחות: מחסור חסר תקדים בצוותי הוראה. חן ביאר מברר עם לירן כוג'הינוף, כתבנו לענייני חינוך, איפה נעוצה הבעיה ואילו פתרונות הממשלה מציעה, וגם שומע משירלי רימון ברכה, מנהלת מינהל החינוך בעיריית תל אביב-יפו, איך היא מתמודדת עם מצוקת כוח האדם

עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: רחל רפאלי | ביצוע טכני: קובי בז'יק, יאיר ניומן

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. עוד יום Another Day Podcast

    260 clip(s)

עוד יום Another Day

בהסכת שלפניכם, מיכל רשף, גילי כהן, עקיבא נוביק וכתבי כאן חדשות צוללים לאירועים שעל סדר היום, ומביאים 
Follow podcast
Recent clips
Browse 260 clip(s)