סוגרים שנה: עיר בלי ראש

View descriptionShare

מגישי עוד יום חוזרים לפרקים הבולטים של שנת תשפ״ב. אורן אהרוני עם הסיפור המגוחך על עירייה שלא מתפקדת, משרד פנים אדיש ותושבים מיואשים. אם זה לא היה עצוב – זה היה מצחיק

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. עוד יום Another Day Podcast

    304 clip(s)

עוד יום Another Day

בהסכת שלפניכם, מיכל רשף, גילי כהן, עקיבא נוביק וכתבי כאן חדשות צוללים לאירועים שעל סדר היום, ומביאים 
Follow podcast
Recent clips
Browse 304 clip(s)