עוד יום Another Dayעוד יום Another Day

מה ידע האפיפיור?

View descriptionShare

מסמכים חדשים מארכיון הוותיקן חושפים כי קברניטי הכנסייה הקתולית ידעו על השמדת יהודי אירופה בזמן מלחמת העולם השנייה. עמרי חיים שוחח עם כתב החוץ בן יניב, ועם ד"ר כרמה בן-יוחנן מהחוג למדע הדתות באוניברסיטה העברית, ושמע מהם על היחסים הטעונים בין הנצרות ליהדות לאורך השנים ואם היו פעמים שבהן הכנסייה הקתולית הצילה יהודים

עורך: יותם רוזנוולד | עיצוב קול ומיקס: חן עוז | ביצוע טכני: ליטל אטיאס | עורך עוד יום: דניאל אופיר

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. עוד יום Another Day Podcast

    462 clip(s)

עוד יום Another Day

הסכת האקטואליה של כאן: אנשי כאן חדשות צוללים לאירועים שעל סדר היום, ומביאים אותם אליכם מזווית אחרת.  
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 462 clip(s)