עוד יום Another Dayעוד יום Another Day

חריגה ממסגרת האשראי

View descriptionShare

מה הקשר בין הרפורמה המשפטית של ממשלת נתניהו לדירוג האשראי של מדינת ישראל? חן ביאר ושאול אמסטרדמסקי מסבירים איך מרכיבים דירוג אשראי וכיצד הוא משפיע על החיים שלנו

עורכים: יותם רוזנוולד, דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: אלעד זהר

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. עוד יום Another Day Podcast

    356 clip(s)

עוד יום Another Day

הסכת האקטואליה של כאן: אנשי כאן חדשות צוללים לאירועים שעל סדר היום, ומביאים אותם אליכם מזווית אחרת.  
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 356 clip(s)