עוד יום Another Dayעוד יום Another Day

יהודית? דמוקרטית? ציונית!

View descriptionShare

בימים אלה דנה הקואליציה בהחלטה שנועדה לחזק את מעמדה של הציונות בכך שערכיה יקבלו עדיפות בפעילות הממשלה. תמר אלמוג שוחחה עם עו"ד ענת טהון אשכנזי מהמכון הישראלי לדמוקרטיה ועם פרופ' דני גוטווין מאוניברסיטה חיפה, ושמעה מהם מה יהיו ההשפעות על חיי היום יום שלנו, ולמה כל כך קשה לנו להסכים על מה זה בכלל ציונות?

עורך: יותם רוזנוולד | עיצוב קול ומיקס: אלעד זהר | ביצוע טכני: יוסי תנורי | עורך עוד יום: דניאל אופיר

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. עוד יום Another Day Podcast

    429 clip(s)

עוד יום Another Day

הסכת האקטואליה של כאן: אנשי כאן חדשות צוללים לאירועים שעל סדר היום, ומביאים אותם אליכם מזווית אחרת.  
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 429 clip(s)