עוד יום Another Dayעוד יום Another Day

מה שקורה בחברון

View descriptionShare

תקרית החייל המכה הציפה שוב את הנעשה באחת הזירות הנפיצות במזרח התיכון, שבדרך כלל חבויה מהעין. יואב קרקובסקי מביא שתי נקודות מבט על החיים בעיר המסובכת וגם את עדות העיתונאי אלי ביתאן (כאן מורשת ומקור ראשון), שהיה נוכח בתקרית. משתתפים: אבנר גבריהו, מנכ"ל-משותף "שוברים שתיקה"; ד"ר נעם ארנון, דובר היישוב היהודי בחברון

עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: אלעד זהר | ביצוע טכני: שמעון דוקרקר, חיים זקן | בצוות: יותם רוזנוולד

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. עוד יום Another Day Podcast

    334 clip(s)

עוד יום Another Day

הסכת האקטואליה של כאן: אנשי כאן חדשות צוללים לאירועים שעל סדר היום, ומביאים אותם אליכם מזווית אחרת.  
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 334 clip(s)