עוד יום Another Dayעוד יום Another Day

יש יהדות חילונית?

View descriptionShare

המראות של ישראלים מתעמתים סביב תפילה ביום הכיפורים מעידים על השבר הגדול שהחברה מצויה בו וגם על אופן ביטוי חדש של חילוניות. יואב קרקובסקי מברר מהי אותה חילוניות יהודית שעד כה הוגדרה בעיקר על דרך השלילה – מה היא לא – בעזרת הרב החילוני ד"ר אורן יהי-שלום, והאם משמעותה מלחמת דת פנים-יהודית

עורך: דניאל אופיר | ביצוע טכני: חן עוז | בצוות העורכים: יותם רוזנוולד

צילום: תומר נויברג, פלאש 90

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. עוד יום Another Day Podcast

    460 clip(s)

עוד יום Another Day

הסכת האקטואליה של כאן: אנשי כאן חדשות צוללים לאירועים שעל סדר היום, ומביאים אותם אליכם מזווית אחרת.  
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 460 clip(s)