עוד יום Another Dayעוד יום Another Day

ממשלת הימין נגד הטרור

View descriptionShare

הקבינט אישר צעדים חדשים וחריפים נגד הטרור: איטום בתים מיידי, שלילת קצבאות ואזרחות מבני משפחות מחבלים וגירושם לשטחי הרשות הפלסטינית. תמר אלמוג מבררת האם הצעדים האלה באמת חדשים? ולמה לא עשו אותם עד היום? משתתפים: פרופ' עמיחי כהן, הקריה האקדמית אונו והמכון הישראלי לדמוקרטיה; אלוף (במיל') גיורא איילנד, לשעבר ראש המל"ל

עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: אלעד זהר | ביצוע טכני: שמעון דוקרקר | בצוות העורכים: יותם רוזנוולד

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. עוד יום Another Day Podcast

    383 clip(s)

עוד יום Another Day

הסכת האקטואליה של כאן: אנשי כאן חדשות צוללים לאירועים שעל סדר היום, ומביאים אותם אליכם מזווית אחרת.  
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 383 clip(s)