עוד יום Another Dayעוד יום Another Day

זדורוב – ההכרעה

View descriptionShare

המשפט החוזר של רומן זדורוב, שהורשע ברצח תאיר ראדה ז"ל, יגיע השבוע לרגע השיא שלו. תמר אלמוג וחן ביאר עושים סדר רגע לפני מתן פסק הדין ומסבירים במה היה המשפט הזה שונה מהערכאות הקודמות?

להאזנה נוספת חפשו: "הסיכוי האחרון של זדורוב" ו"עושים סדר במשפט זדורוב"

עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: חן עוז | ביצוע טכני: אריאל מור | בצוות העורכים: יותם רוזנוולד

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. עוד יום Another Day Podcast

    382 clip(s)

עוד יום Another Day

הסכת האקטואליה של כאן: אנשי כאן חדשות צוללים לאירועים שעל סדר היום, ומביאים אותם אליכם מזווית אחרת.  
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 382 clip(s)