עוד יום Another Dayעוד יום Another Day

זכות השביתה על פי רוטמן

View descriptionShare

הצעת חוק שמקדם יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט ח"כ שמחה רוטמן מבקשת להסדיר מחדש את יחסי העבודה במדינה. בין היתר, מצמצם החוק את זכותם של העובדים בישראל לשבות. יואב קרקובסקי שמע מרוטמן מדוע יזם את החקיקה וחזר עם אביעד הומינר–רוזנבלום מקרן ברל כצנלסון למקורות של אחת הזכויות הבסיסיות בעולם העבודה

עורך: דניאל אופיר | עיצוב קול ומיקס: אלעד זהר | ביצוע טכני: שמעון דוקרקר, יוסי תנורי, אריאל מור

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. עוד יום Another Day Podcast

    355 clip(s)

עוד יום Another Day

הסכת האקטואליה של כאן: אנשי כאן חדשות צוללים לאירועים שעל סדר היום, ומביאים אותם אליכם מזווית אחרת.  
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 355 clip(s)