‘Falende landbouwminister Staghouwer maakt boerenbemiddelaar nodig’

View descriptionShare
Published Jul 1, 2022, 12:13 PM
Minister Staghouwer van Landbouw slaagt er niet in om bruggen te bouwen tussen de boeren en het kabinet. Is zijn positie nog houdbaar? Ook gaat het in Afhameren over de afwezige indruk die premier Rutte maakt, terwijl de stikstofcrisis uit de hand dreigt te lopen. De ‘hypocrisie’ van Jesse Klaver om te pleiten voor een harde aanpak van de boeren. En de enorme hoeveelheid besluiten die de coalitie er vlak voor het zomerreces doorheen duwt. Wat zit daarachter?

In 1 playlist(s)

  1. Afhameren met Wouter de Winther

    102 clip(s)

Afhameren met Wouter de Winther

In Afhameren bespreken politiek commentator Wouter de Winther en presentator Pim Sedee het laatste n 
Recent clips
Browse 102 clip(s)