‘CDA voert overlevingsstrijd in stikstofcrisis’

View descriptionShare
Published Aug 19, 2022, 12:20 PM
Door alle crises in het land is de politieke podcast Afhameren vervroegd terug van reces. Tijdens de eerste ministerraad in Den Haag bespreken politiek commentator Wouter de Winther en presentator Pim Sedee de bom die regeringspartij CDA onder het coalitieakkoord heeft gelegd. Als het aan partijleider Wopke Hoekstra ligt, is het halen van de stikstofdoelen in 2030 niet meer heilig. Dit ligt zeer gevoelig bij met name coalitiepartner D66. De Winther geeft zijn analyse.

In 1 playlist(s)

  1. Afhameren met Wouter de Winther

    102 clip(s)

Afhameren met Wouter de Winther

In Afhameren bespreken politiek commentator Wouter de Winther en presentator Pim Sedee het laatste n 
Recent clips
Browse 102 clip(s)