סיפור ביום - A Story a Day
מעשה בתמונת הקיסר פראנץ יוזף הראשון / יארוסלב האשק
00:00
10:34