70 Years 70 Books - 70 שנה 70 ספרים70 Years 70 Books - 70 שנה 70 ספרים

'חדר' מאת יובל שמעוני

View descriptionShare

מה קרה? מי מת? למה מת? אלה השאלות שאוחזות בקוראים עם פתיחת הרומן "חדר" מאת יובל שמעוני, שמיד עם פרסומו ב-1999 הוגדר כיצירת מופת. הרומן מורכב משלושה חלקים: החלק הראשון מתאר חבורה של חיילים בבסיס צבאי, שמצלמים סרט הסברה, בחלק השני צייר בפריז מוליך שלושה קבצנים אל חדר מתים כדי לצייר אותם, החלק השלישי הוא אגדה על עם שבונה אנדרטה גדולה לאל. משתתפים: יובל שמעוני, אבנר הולצמן, נסים קלדרון

  • Facebook
  • X (Twitter)
  • WhatsApp
  • Email
  • Download

In 1 playlist(s)

  1. 70 Years 70 Books - 70 שנה 70 ספרים

    84 clip(s)

70 Years 70 Books - 70 שנה 70 ספרים

יום הולדת 70 למדינת ישראל נראית לנו כמו הזדמנות חגיגית להביט אל הספרות שנוצרה פה מ-1948 ועד היום, ול 
Social links
Follow podcast
Recent clips
Browse 84 clip(s)