זמן שאול: עד כמה שכירים יכולים באמת לנהל את זמנם | פרק 5
25 שעות ביממה
זמן שאול: עד כמה שכירים יכולים באמת לנהל את זמנם | פרק 5
00:00 / 44:41